Vaata ka

Digipädevused kutsestandartites

Tutvu kutsestandardite nõuetega analüüsida ja arendada oma digipädevust.

Digipädevused teistes riikides

Loe teiste riikide digipädevuse arendamisega seotud kogemusi.

Koolitused digipädevuse omandamiseks

Õpi digitehnoloogia kasutamist koolitunnis ning arendav oma digipädevusi. 

1. Kutsealane areng ja kaasatus​

1.1. Suhtlus organisatsioonis

1.2. Koostöö kolleegidega

1.3. Tööalane refleksioon

1.4. Eesmärgipärane enesetäiendus

2. Digiõppevara​

2.1. Otsimine, hindamine ja valimine

2.2. Loomine ja kohandamine

2.3. Haldamine, kaitsmine ja jagamine

3. Õpetamine ja õppimine​

3.1. Õpetamine

3.2. Juhendamine

3.3. Koostöös õppimine

3.4. Enesejuhitud õppimine

4. Hindamine​

4.1. Hindamismeetodid

4.2. Tõendusmaterjalide analüüsimine

4.3. Tagasiside planeerimine

5. Õppijate võimestamine​

5.1. Kaasav haridus

5.2. Diferentseerimine ja individualiseerimine

5.3. Õppijate üldpädevuste toetamine

6. Õppijate digipädevuse arendamine​

6.1. Info- ja andmekirjaoskus

6.2. Suhtlus ja koostöö digikeskkonnas

6.3. Digisisu loomine

6.4. Digiturvalisus

6.5. Probleemilahendus

1. Info- ja andmekirjaoskus

1.1. Andmete, info ja digisisu otsing, sirvimine ja filtreerimine

1.2. Andmete, info ja digisisu hindamine

1.3. Andmete, info ja digisisu haldamine

2. Suhtlus ja koostöö digikeskkonnas

2.1. Suhtlemine digivahendite abil

2.2. Andmete, info ja digisisu jagamine

2.3. Kodanikuaktiivsus digikeskkonnas

2.4. Koostöö digikeskkonnas

2.5. Viisakas käitumine digikeskkonnas

2.6. Digitaalse identiteedi haldamine

3. Digisisu loomine

3.1. Digisisu arendus

3.2. Digisisu kohandamine

3.3. Autoriõigus ja litsentsid

3.4. Programmeerimine

4. Digiturvalisus

4.1. Digiseadmete kaitse

4.2. Isikuandmete ja privaatsuse kaitse

4.3. Tervise ja heaolu kaitse

4.4. Keskkonnakaitse

5. Probleemilahendus

5.1. Tehniliste tõrgete lahendamine

5.2. Digivahendite valik

5.3. Uuendused digilahenduste abil

5.4. Digipädevuse hindamine ja arendamine