Koolitused ja nõustamine

Haridus- ja Noorteamet pakub täienduskoolitusi, mis toetavad digitehnoloogia kasutamist õppeprotsessis ja õpetaja digipädevusi. Koolitused on mõeldud alus-, üld- ja kutseõppeasutuse õpetajale, koolijuhile, haridustehnoloogile ning tugispetsialistile. 

Koolitused on seotud õpetaja digipädevusmudeliga, andes õpetajaile võimaluse jälgida oma arengut ning valida koolitused, mis tegelevad just talle kõige vajalikumate digipädevustega.

Haridustehnoloogiline nõustamine

Haridus- ja Noorteametis on avatud infoliin, kust saab abi distantsõppe ettevalmistamisel ja digitehnoloogia võimaluste kasutamisel tekkinud keerulises olukorras. Infoliini töötaja registreerib koolid, kes vajavad abi ja selle põhjal määratakse koolile haridustehnoloogist nõuandja.

Haridustehnoloogia infoliin
E-R 9-17
Telefon 608 0707
ht-info@harno.ee