aktiivne digitaalne jalajälg

kasutaja tegevuse tulemusel digikeskkonnas olevad andmed, mille ta on tahtlikult veebilehtedel või sotsiaalmeedia kaudu kättesaadavaks teinud