aktiivne digitaalne jalajälg

/active digital footprint/

kasutaja tegevuse tulemusel digikeskkonnas olevad andmed, mille ta on tahtlikult veebilehtedel või sotsiaalmeedia kaudu kättesaadavaks teinud