Boole’i operaatorid

/Boolean operator/

sidesõnad (AND, OR, NOT), mida otsisõnade vahele lisades saab loogikatehte abil infootsingut kitsendada või laiendada (nt otsing „ilves NOT president“ jätab otsingutulemustest välja Toomas H. Ilvesega seotud veebilehed)