Digipedagoogika / Haridustehnoloogia

Digipedagoogika on eesmärgipärane digitehnoloogia rakendamine õpetamise ja õppimise tingimuste loomiseks. Sünonüümina on kasutusel ka haridustehnoloogia.