passiivne digitaalne jalajälg

/passive digital footprint/

kasutaja tegevuse tulemusel digikeskkonnas olevad andmed, mis on kogutud ilma tema teadmata