Digipädevusmudelid

Digipädevus on suutlikkus lahendada (õppe)töös ettetulevaid probleeme digitehnoloogia abil. Õppijate ja õpetajate digipädevusmudelid pakuvad ühtset alust haridusvaldkonna digipädevuse analüüsimiseks.

Õpetaja digipädevusmudel

Õpetajale vajalike baasoskuste kirjeldus

Õppija digipädevusmudel

Igale inimesele vajalike baasoskuste kirjeldus

Vaata ka

Õpetaja kutsestandard

Tutvu kutsestandardi digipädevusi puudutavate nõuetega

Digipädevus maailmas

Loe teiste riikide digipädevuse arendamisega seotud kogemustest

Koolitused ja lisamaterjalid

Arenda digipädevusi ja õpi digitehnoloogiat koolitunnis kasutama

Hinda oma digipädevust

Õpetajale mõeldud küsimustiku näidis oma digipädevuse analüüsimiseks

Sõnastik

Õppijate ja õpetajate digipädevusmudeli terminite seletused