Digipädevusmudelid

Digipädevus on suutlikkus lahendada ettetulevaid probleeme digitehnoloogia abil. Õppijate ja õpetajate digipädevusmudelid pakuvad ühtset alust  digipädevuse analüüsimiseks.

Õpetaja digipädevusmudel

Õpetajale vajalike baasoskuste kirjeldus

Õppija digipädevusmudel

Igale inimesele vajalike baasoskuste kirjeldus

Vaata ka

Õpetaja kutsestandard

Tutvu kutsestandardi digipädevusi puudutavate nõuetega

Digipädevus maailmas

Loe teiste riikide digipädevuse arendamisega seotud kogemustest

Veebiseminarid

Arenda digipädevusi ja õpi digitehnoloogiat koolitunnis kasutama

Hinda oma digipädevust

Õpetajale ja õppijale mõeldud küsimustiku näidis oma digipädevuse analüüsimiseks

Sõnastik

Õppijate ja õpetajate digipädevusmudeli terminite seletused