Allikad ja lisamaterjalid

Alljärgnevalt on toodud kogumikus kasutatud allikad ja kasulikku lisamaterjali kogumikus käsitletud teemade kohta juurde lugemiseks.

Kooli vajaduste kaardistamine

Digiõppe planeerimine koolis

Muutused õppimises ja õpetamises

Digitaristu ja digiturvalisus