Allikad ja lisamaterjalid

Alljärgnevalt on toodud kogumikus kasutatud allikate loetelu ja iga teema juurde lugemiseks kasulikku lisamaterjali.

Kooli vajaduste kaardistamine

Digiõppe planeerimine koolis

Muutused õppimises ja õpetamises

Digitaristu ja digiturvalisus