Allikad ja lisamaterjalid

Alljärgnevalt on toodud kogumikus kasutatud allikate loetelu ja iga teema juurde lugemiseks kasulikku lisamaterjali.

Kooli vajaduste kaardistamine

Digiõppe planeerimine koolis

Muutused õppimises ja õpetamises

Digitaristu ja digiturvalisus

Digipädevuse lõimimine kooli õppekavasse Järveküla Kooli näitel