Digipädevuse rakkerühm

Digipädevusega seotud arendustegevusi viib ellu Haridus- ja Noorteameti koolituskeskuse juhtimisel ekspertidest moodustatud rakkerühm, kuhu kuuluvad:

  • Linda Helene Sillat, Tallinna Ülikool
  • Mart Laanpere, Tallinna Ülikool
  • Piret Lehiste, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
  • Piret Luik, Tartu Ülikool

Ülesanded

  • digipädevuse valdkonna arengusuundade jälgimine Euroopas ja mujal maailmas, vajadusel raportite ja analüüside koostamine;
  • Eesti strateegiliste arengusuundade paikapanek poolaasta kaupa;
  • digipädevusmudelite ja selle rakendamist toetavate materjalide väljatöötamine ja regulaarne kaasajastamine;
  • digipädevuse valdkonna arendustegevuste tulemuste tutvustamine ja materjalide ettevalmistamine digipädevuse nõuandvale nõukojale.

Arendustegevuste iseloomust lähtuvalt kaasatakse vajadusel lisaeksperte.

Rakkerühma juht

Kerli Požogina
Haridus- ja Noorteamet
Innovatsiooni- ja koostöö osakond
projektijuht
digipadevus@harno.ee