Tõhusa õppeprotsessi toetamise raamistik ehk ÕPIRAAM

Tööriist õpetajale! Mitmekesine õpikeskkond ja õppijast lähtuv õpe on olulised strateegilised eesmärgid Eesti haridusvaldkonna arengukavas 2021-2035. Haridusasutuste töötajad peavad selleks muu hulgas looma arengut ja tervist toetava, turvalise ja koostööle orienteeritud ning võrdseid võimalusi edendava õppekeskkonna ja organisatsioonikultuuri. Ekspertide abiga oleme kokku pannud õpetajatele tõhusa õppeprotsessi toetamise raamistiku ehk ÕPIRAAMi, mis on mõeldud abiks olema nii õppeprotsessi ettevalmistamisel, kui ka läbiviimisel.

ÕPIRAAM hõlmab viit eraldiseisvat teemat

ÕPIRAAMi kasutades võib tutvuda kõikide teemadega või valida just selle, milles ennast soovitakse täiendada. Iga teema juurest leiab lisaks teemat tutvustavale sissejuhatusele ka küsimused. Enne vastuse avamist on soovitav võtta hetk mõtlemiseks, kas ja kuidas see konkreetne aspekt on õppeprotsessi juba kaasatud.

Tõhus õppimine ja motivatsioon

Õppimine on kompleksne protsess, mille toetamine on iga õpetaja üks põhiülesannetest. Selleks, et toimuks tõeline õppimine, st et õppija ajus toimuks püsiv muutus ja õpitav saaks tema enda omaks, on vaja õpetamisel kasutada lähenemisi ja strateegiaid, mis toetaksid tõhusat õppimist ja õppija motivatsiooni.

Vaimne tervis

Õppimiseks peab tundma ennast turvaliselt ja hästi. Olulised tegurid selleks, et õppimist soodustav keskkond oleks hooliv, mõistev ja toetav, on suhted õpetajaga ja eakaaslastega ning klassikliima.

Füüsiline tervis

Lapsed, kes on regulaarselt kehaliselt aktiivsed ja heas vormis, saavad üldjuhul ka koolis paremini hakkama. Liikumispausid on koolipäevas vajalikud igas eas õpilastele.

Digipädevus

Kaasaegse õppimise lahutamatuks osaks on mõtestatud ja eesmärgipärane digitehnoloogia kasutus, kus digivahendid ei ole eesmärk omaette. Digipädevuse arendamine on üks osa õppeprotsessist.

Autoriõiguse seadus ja GDPR

Õpetaja loob õppematerjale, kasutab õppetöös teiste autorite töid ja tegeleb andmetega – seega on väga oluline nendega õigesti ümber käia: tunda autoriõiguse seadust ja isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR).

Autorid

  • Ingrid Maadvere (Haridus- ja Noorteameti ning Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloog, inglise keele õpetaja)
  • Jana Adari (Puhja Kooli klassiõpetaja, loodusõpetuse õpetaja)
  • Kadri Raudsepp (Puhja Kooli klassiõpetaja, inglise keele õpetaja)
  • Kerli Požogina (Haridus- ja Noorteameti digipädevuse valdkonna projektijuht)
  • Kriste Talving (Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi külalislektor, Pärnu Vanalinna Põhikooli inglise keele õpetaja)
  • Marie Runnel (Paide Hammerbecki Põhikooli psühholoog)
  • Maris Pukk (Puhja Kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja, klassijuhataja)
  • Piret Lehiste (Haridus- ja Noorteameti digipädevuse valdkonna ekspert ja koolitaja)
 
Arendustööd juhtis Haridus- ja Noorteameti digikoolituste projektijuht Triin Kaasik.

Veebiseminar

Eksperdid tutvustasid veebiseminaril ÕPIRAAMi ideestikku, ülesehitust ning seda, kuidas kõik õpetajad saavad praktilisi näputäiteid oma igapäevases õppetöös rakendada.

Autoriõigused

Kogumiku sisu on litsentseeritud Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 rahvusvahelise litsentsiga, juhul kui pole märgitud teisti.

Ootame tagasisidet

Kõik õpetajad on oodatud esitama ÕPIRAAMi meeskonnale oma mõtteid, et raamistikku tulevikus täiustada. Ettepanekud ja tagasiside võib saata aadressil digipadevus@harno.ee