Digipädevuse nõuandev koda

Digipädevuse nõuandva koja eesmärgiks on tagada erinevate huvigruppide esindatus ja koostöö õppijate ja õpetajate digipädevuse arendamise riiklike põhimõtete väljatöötamisel.

Juht

 • Kadi Kreis, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing

Liikmed

 • Airi Aavik, Eesti Haridustehnoloogide Liit
 • Astrid Sildnik, Eesti Õpetajate Liit
 • Emanuele Bardone, Tartu Ülikool
 • Hanna Toom, Eesti Informaatikaõpetajate Selts
 • Julie Laur, Eesti Lasteaednike Liit
 • Kaire Kollom, Tallinna Ülikool
 • Salome Virkus, Sihtasutus Kutsekoda
 • Tõnu Erin, Eesti Koolijuhtide Ühendus
 • Britt Järvet, Haridus- ja Teadusministeerium

Ülesanded

 • Osaleda kaks korda aastas nõuandva koja koosolekutel.
 • Esindada oma huvigruppi lähtuvalt selle eripärast ja vajadustest andes tagasisidet õppijate ja õpetajate digipädevusmudelite rakendamise ja arendamisega seotud tegevustele ja strateegilistele dokumentidele.
 • Levitada ja juurutada õppijate ja õpetajate digipädevusmudelit oma huvigrupi hulgas.