Õpilood (2019-2020)

Digivõtme koolitusprogrammi raames valminud õpilood on õpistsenaariumid õpetajale õppijate ainealaste teadmiste toetamiseks digitehnoloogia abil. Õpiloo aluseks on õppijate digipädevuste mudeli osaoskused: teabe haldamine, suhtlemine digikeskkondades, sisuloome ning läbivateks oskusteks on probleemi lahendamine ja turvalisus. Õpilood on koostatud erinevatele kooliastmetele. Õpilugude autoriteks on Digivõtme arendajad-koolitajad ning koolitustel osalejad. Koolitusprogrammi info (https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/koolitused/digivoti).