Digiõpilood

Digiõpilood on Digivõtme koolitusprogrammi raames (2019-2021) valminud õpistsenaariumid õpetajale õppijate ainealaste teadmiste toetamiseks digitehnoloogia abil. Õpilugude aluseks on õppija digipädevusmudeli rakndusvaldkonnad: info- ja andmekirjaoskus, suhtlus ja koostöö digikeskkonnass, digisisu loomine, digiturvalisus ja probleemilahendus. Õpilood on koostatud erinevatele kooliastmetele. Õpilugude autoriteks on Digivõtme arendajad-koolitajad ning koolitustel osalejad. Uusi õpilugusid lisame pidevalt juurde.

Õpetajad on teretulnud õpilugusid õppetöös kasutama. Õpilugusid saab alla laadida ning neid võib muuta, täiendada ja jagada.