Digiõpilood

Digiõpilood on Digivõtme koolitusprogrammi raames (2019-2021) valminud õpistsenaariumid õpetajale õppijate ainealaste teadmiste toetamiseks digitehnoloogia abil. Õpilugude aluseks on õppija digipädevusmudeli rakendusvaldkonnad: info- ja andmekirjaoskus, suhtlus ja koostöö digikeskkonnas, digisisu loomine, digiturvalisus ja probleemilahendus. Õpilood on koostatud erinevatele kooliastmetele. Õpilugude autoriteks on Digivõtme arendajad-koolitajad ning koolitustel osalejad. Uusi õpilugusid lisame pidevalt juurde. Õpetajad on teretulnud õpilugusid õppetöös kasutama. Õpilugusid saab alla laadida ning neid võib muuta, täiendada ja jagada. 

Mida õpilugude kasutamisel ja jagamisel silmas pidada?

Isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR)

Erinevate digikeskkondade kasutamisel peab arvestama isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR). Keskkonnad peavad olema kontrollitud kooli IT poolt ning seadusega kooskõlas. Kontrollitud keskkondade kasutamiseks võtke vanematelt kirjalik luba ning avaldage loetelu nendest kooli kodulehel. Anonüümsete kontode puhul ei ole vanemate luba vaja. 

Rohkem infot:

Õpilaste nimede kasutamine

Õpilastega erinevaid keskkondi kasutades, ärge kasutage õpilaste täisnime. 

Õpilood on 2021. aasta juunis toimetanud:
  • Tuuli Koitjärv ja Helin Laane (lasteaia- ja klassiõpetajatele)
  • Riin Saadjärv (keel, kirjandus, ajalugu ja ühiskonnaõpetus)
  • Krista Kõlli-Raud ja Vaike Rootsmaa (loodusõpetus ja inimeseõpetus)
  • Siret Lahemaa (kunst, tehnoloogia ja kehaline kasvatus)
  • Kairi Mustjatse, Laine Aluoja, Marika Anissimov ja Tiina Vilberg (matemaatika)

Kui märkate õpilugudes parendamist vajavaid kohti, siis andke palun märku aadressil digipadevus@harno.ee.