Testi oma kooli digiõppe olukorda

Enesehindamise test koosneb üheksast küsimusest kooli vajaduste kaardistamise, digiõppe planeerimise, õppimise ja õpetamise muutuste ning digitaristu ja -turvalisuse kohta.