E-kursus

Haridus ja Noorteamet (Harno) on loonud õppija digipädevusmudeli rakendamise toetamiseks koolides e-kursuse “Õppijate digipädevuse arendamine”. Kursus on mõeldud kasutamiseks III kooliastmes ning koondab endas õppematerjale, ülesandeid ja metoodilisi juhiseid digipädevusmudelis toodud hindamiskriteeriumite saavutamiseks.

E-kursuse maht 30 akadeemilist tundi. Kasutatud on Moodle’i keskkonda, kus on loodud enamus originaalmaterjalid ning H5P ülesandeid, mis on kõik leitavad ka e-Koolikoti sisuloome keskkonnast. Kursust võib kasutada terviklahendusena, aga ka teemade kaupa tükeldatult nii arvutiõpetuse, informaatika vm kui ka aineõpetusse lõimituna. Igale tunnile on juurde lisatud ka metoodiline juhis “Õpetajale”, kus on toodud soovitused tunni läbiviimiseks.

E-kursuse väljatöötamisel on aluseks võetud tõhusa õppeprotsessi toetamise raamistik ehk ÕPIRAAM, et lisaks digipädevuse arendamisele toetada ka õppijate tõhusat õppimist ja motivatsiooni, vaimset ja füüsilist tervist ning rõhutada autoriõiguse seduse ja GDPR põhimõtteid.

Kursuse eesmärgiks on:

 • arendada III kooliastme õppijate digipädevust,
 • õpetada õpilasi õppima,
 • populariseerida Moodle’i keskkonda põhikoolis.

Kursuse teemad:

 • Digiprobleemide lahendamine
 • E-riik
 • Minu telefon
 • Autoriõigus ja avatud sisulitsentsid
 • Plakati loomine
 • Infootsing
 • Valede jaht
 • Sotsiaalmeedia
 • Uurimistöö
 • Esitluse loomine
 • Video

Tähelepanu

E-kursuse arendajad

 • Taimi Dreier (Pärnu Ülejõe Põhikool)
 • Siret Lahemaa (Lauka Põhikool)
 • Ingrid Maadvere (Gustav Adolfi Gümnaasium, Harno koolituskeskus)
 • Marju Piir (Tartu Ülikool)
 • Kerli Požogina (Harno Koolituskeskus)
 • Meeri Sild (Tallinna Lilleküla Gümnaasium)
 • Anne Tiits (Tallinna 32. Keskkool)

Lisainfo

E-kursuse sisu on litsentseeritud Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 rahvusvahelise litsentsiga.

digipadevus@harno.ee
Haridus- ja Noorteameti koolituskeskus, 2023