Õpilugude arendajate konkurss
“Minu innovaatiline tund”

Harno (Haridus- ja Noorteameti) koolituskeskus kuulutas 2021. aasta novembris välja õpilugude arendajate konkursi “Minu innovaatiline tund”. Konkursi eesmärk oli leida innovaatiliste õpilugude loomiseks arendajad. Konkursil osalemiseks ootasime alus- ja üldhariduse õpetajate ja haridustehnoloogide õpilugude näidistöid, mida võis esitada erinevates ainetes ja kooliastmetes. Konkursi ja õpilugude arendamise laiem eesmärk on toetada innovaatilise tunni planeerimist ja elluviimist näidisõpilugude kaudu. Konkursiga soovisime üles leida õpetajad ja haridustehnoloogid, kes on teistele inspiratsiooniks, et meie lapsed saaksid kõige parema ja tänapäevasema hariduse.

Konkursi tulemused

Kümme parima õpiloo autorit on:

 1. Kertu Torn
 2. Daniil Novikov
 3. Ljudmilla Ojavere
 4. Janika Loos
 5. Aimi Jõesalu
 6. Merily Liiv
 7. Gerly Lehtmets
 8. Veronika Grigorjev
 9. Eve Reisalu
 10. Mariell Miilvee

Kümne parima töö autorit saavad autasuks välise kõvaketta ja Harno koolituskeskus teeb neile tööpakkumise uute õpilugude arendamiseks. Koos teiste töörühma kuuluvate ekspertidega arendatakse inspireerivaid õpilugusid ja lepitakse kokku kaasaegset õppeprotsessi toetava innovatilise tunni loomise raamistik.

Konkursile ootasime alus- ja üldhariduse õpetajaid ja haridustehnolooge, kellel on õpiloo loomise ja tunnis katsetamise kogemus ning kes soovivad pärast konkurssi uusi õpilugusid arendada, osaledes õpilugude arendamise töörühmas.

Õpilugu ehk õpistsenaarium on õppimise ja õpetamise kogemuse kirjeldus, kus on ära toodud õpetaja ja õpilase tegevused, digitehnoloogiad, õpikeskkonnad jm.

Õpilugu:

 1. toetab õppijat lähtudes nüüdisaegsetest õpistrateegiatest, sh õpimotivatsioon;
 2. arendab õppija digipädevust ühe või mitme hindamiskriteeriumi kaudu;
 3. on kooskõlas autoriõiguse seaduse ja isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR);
 4. sobivad kasutamiseks alus- või üldhariduse tundides; 
 5. on õpilastega läbi katsetatud;
 6. on eesti keeles.

Näidisõpiloo vormistus ja kujundus on autori valida. 

Konkursitöid hindasid Harno koolituskeskuse eksperdid, kes valisid kõikide tööde hulgast välja parimad.

Parimad tööd valiti välja lähtudes järgmistest kriteeriumitest:

 1. Õpiloos kasutatakse nüüdisaegseid õpistrateegiaid. 
 2. Lisaks aine õpetamisele on õpiloos toetatud ka õppija digipädevuse areng. 
 3. Õpilugu vastab autoriõiguse seadusele ja isikuandmete kaitse üldmäärusele. 
 4. Õpilugu on sobiv kasutada alus- või üldhariduse tundides.
 5. Õpiloost tuleb välja õpilaste kogemus. 

Lisainfo

Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee