Õpetaja digipädevuse tasemed

  • Tase 0 – nulltase
  • Tase 1 – algtase (on teadlik põhimõistetest, vajab tegutsemisel tuge)
  • Tase 2 – hakkamasaaja tase (saab ise hakkama tüüpiliste, lihtsamate tegevustega)
  • Tase 3 – kesktase (tegutseb igapäevaselt ja lahendab probleeme iseseisvalt selles valdkonnas)
  • Tase 4 – asjatundja tase (reflekteerib, levitab, analüüsib ja kohandab oma tegevusi selles valdkonnas)
  • Tase 5 – tipptase (eestvedaja, uuendaja, haridustehnoloog, kolleegide juhendaja/koolitaja/nõustaja selles valdkonnas)