andmekandja

/storage device/

andmete salvestamise, säilitamise ja taaskasutamise vahend (nt kõvaketas, mälupulk, DVD)