digitaalne jalajälg

/digital footprint/

jälg, mille inimene jätab veebis, näiteks üleslaetud fotod, tekstid, foorumipostitused, mida saab seostada selle inimesega. Eristatakse kontrollitavat ja kontrollimatut jalajälge ehk andmeid, mida inimene ise endast jätab, ja andmeid, mis keegi teine on selle inimese kohta postitanud.