foorum

/message board/

asünkroonse (mitte samaaegse) suhtluse tarvis kasutatav veebikeskkond, kus arutelu on tihti piiritletud kindla teemaga ja esitatud lõimedena