fotokollaaž

/photo collage/

pilt, mis moodustub erinevatest fotodest või nende osadest uue terviku loomisel