haridustehnoloogia

/educational technology/

eesmärgipärane digitehnoloogia rakendamine õpetamise ja õppimise tingimuste loomiseks. Sünonüümina on kasutusel ka digipedagoogika.