mitmeastmeline autentimine

/two-factor authentication/

turvameede, mis nõuab kasutajalt sisselogimisel enese identimist vähemalt kahel sõltumatul viisil (nt salasõna ja mobiilile saadetud koodi abil)