multimeedium

/multimedia/

info esitamine mitme meedialiigi kaudu korraga (nt kombineerides teksti, pilti, heli ja videot)