õppeviis / õppemeetod

/teaching method/

didaktiline lähenemismoodus, metoodika, tehnika või võte, mille abil õpetaja või õppejõud mitmekesistab tunnis, seminaril või koolituspäeva jooksul õppetöö korraldust