piksel / pildielement

/pixel element/

ekraanipildi vähim kahemõõtmeline element (ruuduke), millel on teatud värvus ja heledus