piksel / pildielement

ekraanipildi vähim kahemõõtmeline element (ruuduke), millel on teatud värvus ja heledus