plagiaat / loomevargus

/plagiarism/

võõra teose või selle osade avaldamine ilma originaalile viitamata