plagiaat / loomevargus

võõra teose või selle osade avaldamine ilma originaalile viitamata