programmeerimine

/coding/

programmikoodi koostamine, testimine ja parandamine