Programmeerimine

Programmikoodi koostamine, testimine ja parandamine.