sakk

/tab/

väljaulatuv osa veebilehe ülaservas, millel klõpsamine toob selle veebilehe pealmiseks, kui brauseris on korraga mitu veebilehte avatud. Sakil kuvatakse tavaliselt veebilehe pealkiri.