sõnapilv

/word cloud/

märksõnade visuaalne esitusviis, milles sagedamini esinenud sõnad kuvatakse suurema fondiga. Teatud veebiteenuste abil on lihtne automaatselt sõnapilve luua. 

Näide: Wordle