VR-tehnoloogia

/virtual reality technology/

tegelikkust matkiv või fantaasiamaailma kujutav arvutiimitatsioon, mis võimaldab kasutajal VR prillide jm digivahendite abil näha, kuulda ja tajuda midagi, mida tegelikult tema ümber ei eksisteeri