Algoritm

Probleemi lahendamiseks vajalik juhiste hulk, mida mehaaniliselt (st. ilma loovust rakendamata) järgides on võimalik jõuda soovitud tulemuseni.

Allikas: https://courses.cs.ut.ee/MTAT.03.100/2012_fall/uploads/opik/04_algoritmid.html