andmed

/data/

inimesele ja/või masinale loetaval kujul esitatud karakteristikud teatud nähtuste, isikute, objektide või protsesside kohta, mis on üldjuhul kogutud vaatluse teel (nt andurite abil) ja mis võivad olla kas arvulised, tekstilised, graafilised vm struktureeritud kujul

Allikas: https://eopearhiiv.edu.ee/e-kursused/eucip/arendus/211_andmed_ja_informatsioon.html