arvutiviirus

/computer virus/

tarkvarajupp, mis on võimeline end iseseisvalt arvutiprogrammide sisse kopeerima („nakatama“) ning sel moel salaja arvutist arvutisse levima