digitaalne õpimapp / e-portfoolio

/digital portfolio, e-portfolio/

õppija koostatud kogum e-materjale oma õpingute kohta, mille abil ta reflekteerib või tõendab oma õpikogemust, teadmisi ja oskusi

Näide: Airi Aaviku “Töö lugu”