avatud sisulitsents

/open content licence/

teose autori või autoriõiguste omaja antud luba kindlaksmääramata isikute ringile, et teostada mõnda autori isiklikku või varalist õigust (nt õigus kohandada, kopeerida ja levitada teost), arvestaded seatud piiranguid (nt ärilise kasutuse või muutmise keeld). Avatud sisulitsentsid on näiteks Creative Commons litsents ja  GNU Free Documentation License.