litsents

/licence/

autori või autoriõiguste omaja antud luba litsentsi saajale , et teostada autoriõigus. Litsentsi tingimustes määratakse kindlaks, millised autoriõigused ning millistel tingimustel kasutusse antakse.

Litsents võib olla

  • lihtlitsents – litsentsi alusel edasi antavad õigused jäävad alles ka litsentsi andjale
  • ainulitsents – teose kasutamise õigus on litsentsi ulatuses ainult litsentsi saajal
  • all-litsents – litsentsi saajal on õigus anda litsents edasi uuele teose kasutajale.

Lisaks võib litsentse jagada konkreetsele isikule antud litsentsideks (nt litsents kirjastusele raamatu avaldamiseks) ja kindlaksmääramata isikute ringile antud avatud sisulitsentsideks (nt Creative Commonsi litsentsid).