Digikeskkond

Digikeskkond on info-, koostöö- või suhtluskeskkond internetis, nutiseadmes või arvutis.

Allikas: https://digialgus.hitsa.ee/sonaraamat/digikeskkond/