digikeskkond

/digital platform/

info-, koostöö- või suhtluskeskkond internetis, nutiseadmes või arvutis

Allikas: https://digialgus.hitsa.ee/sonaraamat/digikeskkond/