autoriõiguse põhimõtted

/principles of copyright/

autoriõiguse valdkonda reguleerivates õigusaktides (nt autoriõiguse seaduses) või litsentsitingimustes sätestatud reeglid teose kasutamisõiguste kohta, näiteks:

  • autoriõiguste või litsentsi märgendi puudumine veebis avaldatud teosel ei tähenda autoriõigustest loobumist või nende puudumist;
  • mõneks tegevusteks teosega võib anda litsentsi (kasutusloa) määramata isikute ringile, kui lisada teosele litsentsi märgend, ikoon või tekst (nt. CC BY-SA 4.0);
  • haridusasutustes (v.a ärilise eesmärgiga haridusasutus) võib autori nõusolekuta teatud piiratud mahus õppe- ja teaduslikel eesmärkidel teoseid reprodutseerida või illustreeriva materjalina kasutada.