autori varalised õigused

/property rights/

see osa autorile kuuluvatest õigustest, mis väljendab autori varalist suhet oma loominguga. Sellised õigused on näiteks reprodutseerimine, veebis kättesaadavaks tegemine, teose kohandamine, kogumikes kajastamine (vaata ka autoriõiguse seaduse §13). Varalisi õigusi saab autor teisele isikule üle anda (loovutada) või kasutusse anda (litsentsida) nii üksikute õiguste kui õiguste kogumina ja nii tasu eest kui tasuta.  Töölepingu alusel töösuhtes loodud teoste varalised õigused lähevad automaatselt üle tööandjale, kui ei ole kokku lepitud teisiti (tööandja võib teost kasutada vaid tööülesannetega ettenähtud eesmärgil ja piirides).