autori isiklikud õigused / moraalsed õigused (kõnekeeles)

/individual rights of the author, moral rights of the author/

see osa autorile kuuluvatest õigustest, mis väljendab autori vaimset ja moraalset suhet oma loominguga ning annab kogumis autorile aluse kontrollida oma teose kasutamist ja avaldamist. Isiklikud õigused on autori isikuga lahutamatult seotud ning seadus välistab nende üleantavuse. Need võib tinglikult jagada kaheks selle alusel, milliseid õigusi saab autor seaduse kohaselt üksnes isiklikult teostada ja milliseid õigusi võib autor lubada kasutada teisel isikul litsentsi alusel.