infootsing

/information retrieval/

teabe hankimine erinevatest infoallikatest ja -kanalitest