intellektuaalomand

/intellectual property/

õiguste kogum, mis tekib inimese vaimse tegevuse tulemitele.
Õigused jagunevad kolmeks:

  1. tööstusomandiks (nt kaubamärk, patent)
  2. autoriõiguseks
  3. autoriõigusega kaasnevateks õigusteks (nt esitajate ja fonogrammitootjate õigused).

Allikas: https://www.eas.ee/alustav/plaanitu-elluviimine/intellektuaalomandi-kaitse