isikuandmed

/personal data, personal details/

kõiki andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mis väljendavad tema füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi ja sotsiaalseid omadusi, suhteid ning kuuluvust

Allikas: https://www.aki.ee/et/eraelu-kaitse/isikuandmed