Isikuandmed

Kõiki andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mis väljendavad tema füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi ja sotsiaalseid omadusi, suhteid ning kuuluvust.

Allikas: https://www.aki.ee/et/eraelu-kaitse/isikuandmed