õpihaldussüsteem

/learning management system/

veebipõhine serveritarkvara, mis on loodud spetsiaalselt õppesisu (nt õppematerjalid, harjutused, testid) ja õppeprotsesside (nt juhendamine, tagasiside, arutelud, kodutööd, rühmatöö, hindamine) haldamiseks

Allikas: https://digialgus.hitsa.ee/sonaraamat/opihaldussusteem