Õpihaldussüsteem

Veebipõhine serveritarkvara, mis on loodud spetsiaalselt õppesisu (nt õppematerjalid, harjutused, testid) ja õppeprotsesside (nt juhendamine, tagasiside, arutelud, kodutööd, rühmatöö, hindamine) haldamiseks.

Allikas: https://digialgus.hitsa.ee/sonaraamat/opihaldussusteem