õppeinfosüsteem

/study information system/

õppekorralduse dokumenteerimise (tunnikavad, puudumised, kodutööd, hinded) ning kooli ja kodu vahelise ametliku suhtluse haldamiseks loodud veebiteenus, näiteks eKool, Stuudium