ühisloome

sisuloomeprotsess, milles osaleb suur hulk inimesi, eelkõige veebikogukond