ühisloome

/co-creation/

sisuloomeprotsess, milles osaleb suur hulk inimesi, eelkõige veebikogukond