pädevus

/competence/

inimese tõendatud suutlikkus rakendada õpitud teadmisi, oskusi ja muid isikuomadusi (nt motivatsioon, hoiakud, püsivus) ülesannete lahendamiseks tööl või muus elulises olukorras

Allikas: http://ecompetences.eu/wp-content/uploads/2013/11/EQF_broch_2008_en.pdf