refleksioon

/reflection/

oma kogemuse kirjeldamine, analüüsimine, hindamine ja seoste loomine ning järelduste tegemine, et kavandada edasisi tegevusi

Allikas: https://digialgus.hitsa.ee/sonaraamat/reflekteerimine