Refleksioon

Oma kogemuse kirjeldamine, analüüsimine, hindamine ja seoste loomine ning järelduste tegemine, et kavandada edasisi tegevusti.

Allikas: https://digialgus.hitsa.ee/sonaraamat/reflekteerimine