pookima / vistutama

/to embed/

ühe veebiteenuse sisu (nt Youtube’i videot) teise veebilehe sees näitama. Tehniliselt on pookimiseks vaja kopeerida üks koodijupp sisuteenusest oma veebilehe HTMLi lähtekoodi sisse.