videokonverents

/video conference/

videosilla vahendusel toimuv koosolek inimestega, kes asuvad kahes või enamas asukohas